UMWIGISHWA WA YESU KRISTO - 27/12/2017 saa 10:09

Igice-2- Ubumenyi nyakuri bw'Ijambo ry'Imana butwereka neza, ku buryo budashidikanywaho, ko isezerano rya mbere, Pawulo yita isezerano RY'INSHOREKE, ryatangiriye ku musozi Sinayi, rirangirira ku musozi wa Gologota ku musaraba. (Gal.4:21-31) Isezerano ry'Inshoreke ryasimbuwe n'isezerano rishya, Pawulo yita ISEZERANO RY'UMUGENI, ryatangijwe n'amaraso ya Yesu, (amaraso y'isezerano rishya). Ibintu byose byarangaga isezerano ry'inshoreke BYACYUYE IGIHE, kuko byari IGISHUSHANYO cga IGICUCU cy'Isezerano rishya. (Kolos.2:16-17 / Heb.10:1) Ibitambo, amaturo,.. Byose BYAVUYEHO mu isezerano ry'umugeni ryatangiriye i Gologota ku musaraba. Nibyo Pawulo avuga mu Abaheb.10:5-9: «Ni cyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati: IBITAMBO N'AMATURO NTIWABISHATSE , Ahubwo wanyiteguriye UMUBIRI. Amaze kuvuga ibyo ngo: Ibitambo N'AMATURO n'ibitambo byokeje, n'ibitambo by'ibyaha NTIWABISHATSE kandi ntiwabyishimiye", (ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse), aherako aravuga ati"Dore nzanywe no gukora ibyo ushaka." AKURIRAHO IBYA MBERE, gukomeza ibya kabiri.» >> Ibitambo n'Amaturo BYAKUWEHO n'umubiri wa Kristo. Ibi utabyemera AZABONA ISHYANO, kuko aba ateye ishoti igitambo cya Kristo. >> Ese muri mwe NI NDE WATAMBA INKA cga intama ngo nuko Abisiraheli BABITAMBAGA ? Ndakeka nta numwe. Kubera iki mutabitamba ? Nuko BYASIMBUWE n'igitambo cya Kristo. Pawulo rero arasobanura ati: "Ibitambo n'AMATURO ntiwabishatse, Ahubwo wanyiteguriye UMUBIRI." Umubiri wa Kristo wasimbuye SI IBITAMBO BYONYINE, AHUBWO N'AMATURO. Niyo mpamvu nyuma y'urupfu rwa Yesu i Gologota, abakristo batongeye gutamba ibitambo by'inka, BATONGEYE GUTANGA AMATURO N'ICYACUMI. Nta na hamwe wasoma mu itorero rya mbere, ni ukuvuga, mu byakozwe n'intumwa, mu mabaruwa ya Pawulo,... Baka abakristo AMATURO N'ICYACUMI. Nta na hamwe, kuko Pawulo wari kubyaka ubwe yigishaga ko " Ibitambo n'AMATURO byakuweho n'umubiri wa Kristo". (Birakomeza)

Musubize

Amazina yawe

Email yawe

Igitekerezo cyawe

Niba igitekerezo cyawe kidatukana, ntigisesereze.

Gihawe ikaze.